Showing 1–12 of 30 results

2,100,000,000
 • 120m2
 • PN
 • WC
Block G, khu Tân Phong, Phạm Văn Đồng, Phường Tân Hòa, Tp Buôn Ma Thuột
1,550,000,000
 • 115m2
 • PN
 • WC
Phạm Văn Bạch, Phường Thành Nhất, Tp Buôn Ma Thuột
580,000,000
 • 187m2
 • PN
 • WC
Nguyễn Thị Định, P Khánh Xuân, Tp Buôn Ma Thuột
2,000,000,000
 • 4000m2
 • PN
 • WC
Quốc Lộ 14, Xã Hòa Đông, Tp Buôn Ma Thuột
750,000,000
 • 189m2
 • PN
 • WC
Y Moan, Phường Tân Lợi, Tp Buôn Ma Thuột
2,850,000,000
 • 270m2
 • PN
 • WC
Giải Phóng, Phường Tân Lợi, Tp Buôn Ma Thuột
7,250,000,000
 • 328m2
 • PN
 • WC
Hàn Mạc Tử, Phường Tân An, Tp Buôn Ma Thuột
7,300,000,000
 • 100m2
 • PN
 • WC
Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Thành Công, Tp Buôn Ma Thuột
6,300,000,000
 • 75m2
 • PN
 • WC
Trần Phú, Phường Thành Công, Tp Buôn Ma Thuột
3,700,000,000
 • 300m2
 • PN
 • WC
Giải Phóng, Phường Tân Lợi, Tp Buôn Ma Thuột
 • 110m2
 • PN
 • WC
Giải Phóng, Phường Tân Thành, Tp Buôn Ma Thuột
1,250,000,000
 • 95m2
 • PN
 • WC
Y Moan, Phường Tân Lợi, Tp Buôn Ma Thuột